De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

519 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora