De novo activating mutations drive clonal evolution and enhance clonal fitness in KMT2A-rearranged leukemia

Axel Hyrenius-Wittsten, Mattias Pilheden, Helena Sturesson, Jenny Hansson, Michael P. Walsh, Guangchun Song, Julhash U. Kazi, Jian Liu, Ramprasad Ramakrishan, Cristian Garcia-Ruiz, Stephanie Nance, Pankaj Gupta, Jinghui Zhang, Lars Rönnstrand, Anne Hultquist, James R. Downing, Karin Lindkvist-Petersson, Kajsa Paulsson, Marcus Järås, Tanja A. GruberJing Ma, Anna K. Hagström-Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”De novo activating mutations drive clonal evolution and enhance clonal fitness in KMT2A-rearranged leukemia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar