De obesuttnas arkeologi: människor, metoder och möjligheter

Pia Nilsson, Martin Hansson, Eva Svensson

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

De förhållandevis sentida spåren efter de obesuttna – som torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men har sällan uppmärksammats av den traditionella arkeologin. Ändringen av kulturmiljölagen 2014 innebär att lämningar som etablerats före 1850 kan vara lagskyddade vilket ger nya möjligheter att även de obesuttnas kulturarv uppmärksammas och ges en mer framträdande plats i historieskrivningen. I den här boken diskuteras och utvärderas möjligheten att kombinera olika källmaterial – som skriftliga källor, kartor, inventeringar, stående byggnader och arkeologiska lämningar – för att öka kunskapen om människors livsvillkor, boendeförhållanden och materiella lämningar från tiden omkring 1700–1900.
Originalspråksvenska
UtgivningsortVisby
FörlagRiksantikvarieämbetet
Antal sidor218
ISBN (elektroniskt)978-91-7209-861-9
ISBN (tryckt)978-91-7209-862-6
StatusPublished - 2020 jun 3

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Nyckelord

  • obesuttna
  • arkeologi
  • kulturmiljövård
  • Sverige

Citera det här