De-romanticising critical marketing theory: capitalist corruption as the Left’s Žižekean fantasy

Jack Coffin, Carys Egan-Wyer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”De-romanticising critical marketing theory: capitalist corruption as the Left’s Žižekean fantasy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi