Dead-Ice Under Different Climate Conditions: Processes, Landforms, Sediments and Melt Rates in Iceland and Svalbard

Anders Schomacker

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

3 Citeringar (SciVal)
166 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Recenta dödismiljöer framför Brúarjökull-glaciären på Island och Holmströmbreen på Svalbard har undersökts med speciellt fokus på landforms- och sedimentgenes samt kvantifiering av dödisavsmältningen. Fältmätningar, studier av tidsserier av flyg? och satellitbilder samt digitala terrängmodeller är dataunderlaget för kvantifieringen av dödisavsmältningen. Sedimentologiska och geomorfologiska data insamlades i fält och genom flygbildstolkning. Olika mått på dödisavsmältning (?backwasting?, ?downwasting?, utbredningen av issjöar, reträtten av glaciärfronter och uttunningen av glaciärer) jämförs med lokala temperaturserier, vilka går ända tillbaka till den tid instrumentmätningar började.

En geomorfologisk karta i skala 1:16 000 över Brúarjökull-området ritades med hjälp av digital flygbildstolkning och analys av terrängmodeller i hög upplösning. Kartan har använts som stöd för tolkningen av landformer och sediment och gav samtidig en överblick över glaciärsvämningslandskapet vid Brúarjökull, ett resultat av särskilt snabba glaciärframstötar.

En bildningsmodell för drumliner med kärnor av is togs fram med hjälp av data från undersökningarna vid Brúarjökull. Modellen indikerar att sådana drumliner disintegrerar till kulliga dödismoräner om kärnan smälter bort.

Tre fältsäsonger och analyser av multi-temporala terrängmodeller och flygbilder har avslöjat att flera dödisgenerationer existerar framför Brúarjökull. Smältningen av dessa dödiskroppar har kvantifierats och visar att smältningen under det nuvarande klimatet är så långsam att en komplett utsmältning är osannolik. Några av dödiskropparna ?återvinns? i nya landformer med iskärnor därför att deras totala utsmältningstid är längre än viloperioden i svämningscykeln. Sett över lång tid orsakar dödissmältningen vid Brúarjökull en sänkning av terrängytan med 0.10-0.18 m/år.

Framför Holmströmbreens stagnerade glaciärfront har ett stort dödisområde med iskärnemoräner, rullstensåsar och kames bildats sedan slutet av Lilla Istiden. Sett över lång tid fortskrider dödissmältningen med en sänkning av ytan på 0.9 m/år. Backwasting av isslänter och massrörelser av sediment exponerar hela tiden ny dödis och hindrar därvid ? till skillnad från vad som sker vid Brúarjökull ? att ett isolerande sedimenttäcke ackumuleras på isen. Det mest markanta resultatet av dödisavsmältningen är utvecklingen av en stor ändmorändämd issjö, där sediment från isslänterna runt sjön ackumuleras.

Dödissmältning under olika klimatförhållanden diskuteras i avhandlingen med fokus på smälthastigheter, sediment- och landformsgenes. Likadana processer pågår med nästan samma hastigheter i olika klimat. Fossila dödisavlagringer ger därför ganska lite information om miljön vid avlagringstilfället. Glacialdynamiskt sett indikerar dödisavlagringar stagnation av materialtäckta glaciärer.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Kvartärgeologi
Handledare
  • Kjær, Kurt H., handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2007 okt 12
Förlag
Tryckta ISBN978-91-86746-92-6
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-10-12
Time: 13:15
Place: Pangea Geocentrum II Lunds Universitet Geologiska Institutionen Sölvegatan 12 223 62 Lund

External reviewer(s)

Name: Dowdeswell, Julian
Title: Professor
Affiliation: Scott Polar Research Institute, University of Cambridge

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Dead-Ice Under Different Climate Conditions: Processes, Landforms, Sediments and Melt Rates in Iceland and Svalbard”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här