Dead-Ice Under Different Climate Conditions: Processes, Landforms, Sediments and Melt Rates in Iceland and Svalbard

Anders Schomacker

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

6 Citeringar (SciVal)
184 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dead-Ice Under Different Climate Conditions: Processes, Landforms, Sediments and Melt Rates in Iceland and Svalbard”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap