Dead-Ice Under Different Climate Conditions: Processes, Landforms, Sediments and Melt Rates in Iceland and Svalbard

Anders Schomacker

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

3 Citeringar (SciVal)
172 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat