Deaf teenagers with cochlear implants in conversation with hearing peers.

Tina Ibertsson, Kristina Hansson, Elina Mäki-Torkko, Ursula Willstedt-Svensson, Birgitta Sahlén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

34 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat