Decay studies of the long-lived states in Tl 186

IDS Collaboration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Decay studies of the long-lived states in Tl 186”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi