Decentring Criminal Law: Understandings of Justice by Victim-Survivors of Sexual Violence and their Implications for Different Justice Strategies

Hildur Fjola Antonsdottir

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

754 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Decentring Criminal Law: Understandings of Justice by Victim-Survivors of Sexual Violence and their Implications for Different Justice Strategies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap