Decentring Criminal Law: Understandings of Justice by Victim-Survivors of Sexual Violence and their Implications for Different Justice Strategies

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

295 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat