Decreased post-synaptic density-95 protein expression on dendrites of newborn neurons following CX3CR1 modulation in the epileptogenic adult rodent brain

Idrish Ali, Una Avdic, Deepti Chugh, Christine T. Ekdahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)414-417
Antal sidor4
TidskriftCellular and Molecular Immunology
Volym15
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2018 okt. 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området
  • Neurovetenskaper

Citera det här