Defeating Disease: Lasting Effects of Public Health and Medical Breakthroughs between 1880 and 1945 on Health and Income in Sweden

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

430 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Defeating Disease: Lasting Effects of Public Health and Medical Breakthroughs between 1880 and 1945 on Health and Income in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora