Defence on Demand: A physiological perspective on phenotypic plasticity in anti-predator traits

Jerker Vinterstare

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

357 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Defence on Demand: A physiological perspective on phenotypic plasticity in anti-predator traits”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences