Defending popular sovereignty: discursive conflict in French and Swedish parliamentary debates on immigrant voting rights (1968-2017)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Defending popular sovereignty: discursive conflict in French and Swedish parliamentary debates on immigrant voting rights (1968-2017)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap