Deficiency for endoglin in tumor vasculature weakens the endothelial barrier to metastatic dissemination

Charlotte Anderberg, Sara I. Cunha, Zhenhua Zhai, Eliane Cortez, Evangelia Pardali, Jill R. Johnson, Marcela Franco, Marta Paez-Ribes, Ross Cordiner, Jonas Fuxe, Bengt R. Johansson, Marie-Jose Goumans, Oriol Casanovas, Peter ten Dijke, Helen M. Arthur, Kristian Pietras

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

88 Citeringar (SciVal)
223 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Deficiency for endoglin in tumor vasculature weakens the endothelial barrier to metastatic dissemination”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap