Deficiency of the mannan-binding lectin pathway of complement and poor outcome in cystic fibrosis: bacterial colonization may be decisive for a relationship.

Malin Carlsson, Anders Sjöholm, Leif Eriksson, S Thiel, J C Jensenius, Mårten Segelmark, Lennart Truedsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

178 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)306-313
TidskriftClinical and Experimental Immunology
Volym139
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Citera det här