Degradation of Norfloxacin in saline water by synergistic effect of anode and cathode in a novel photo-electrochemical system

Han Yu, Dexing Dou, Xi Zhang, Linus Zhang, Heng Dong, Hongbing Yu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Degradation of Norfloxacin in saline water by synergistic effect of anode and cathode in a novel photo-electrochemical system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi