Degradation, restitution and the elusive culture of rural-urban thinking

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Degradation, restitution and the elusive culture of rural-urban thinking”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Agrikultur & biologi