Degrowth: Fuer eine planetarische Grenzen respektierende solidarische Politik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråktyska
TidskriftLuxemburg: Gesellschaftsanalyse und linke Praxis
StatusPublished - 2018 jan. 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Citera det här