Del 4. Att utveckla hörförståelse

Jonas Granfelt, Simone Morehed

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

Sammanfattning

Hörförståelse är en central färdighet i moderna språk som kan vara utmanande att utveckla för eleven. Syftet med denna del är att innehållet ska inspirera till kollegiala reflektioner och diskussioner kring hur eleverna utvecklar hörförståelse i målspråket och vad som påverkar processen. Målet är att ni genom att arbeta med den här delen ska öka era kunskaper om vad som ligger bakom elevernas utmaningar vad gäller hörförståelse i främmande språk.
Originalspråksvenska
Kort beskrivningDel 4 i modulen Reception. Målgrupp: lärare i moderna språk i grundskolans årskurs 6–9, i gymnasieskolan och i kommunal vuxenutbildning. Syftet med modulen är att synliggöra de processer som aktualiseras vid receptionen av språk, både i tal och i skrift.
FörlagSkolverket
StatusPublished - 2021 nov. 23

Publikationsserier

NamnSpråksprånget
FörlagSkolverket

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Citera det här