Delay and Doppler Spreads of Non-Stationary Vehicular Channels for Safety Relevant Scenarios

Laura Bernado, Thomas Zemen, Fredrik Tufvesson, Andreas Molisch, Christoph Mecklenbraäuker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

124 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Delay and Doppler Spreads of Non-Stationary Vehicular Channels for Safety Relevant Scenarios”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap