Delimiting a saline water zone in Quaternary fluvial–alluvial deposits using transient electromagnetic: a case study in Punata, Bolivia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Delimiting a saline water zone in Quaternary fluvial–alluvial deposits using transient electromagnetic: a case study in Punata, Bolivia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar