Delimiting a saline water zone in Quaternary fluvial–alluvial deposits using transient electromagnetic: a case study in Punata, Bolivia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat