Democracy and the Economy in Finland and Sweden since 1960: A Nordic Perspective on Neoliberalism

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
TidskriftScandia
Volym88
Nummer2
StatusPublished - 2022 nov. 28

Bibliografisk information

Reviewed work:
Kärrylä, Ilkka (2021). Democracy and the economy in Finland and Sweden since 1960: a Nordic perspective on neoliberalism. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan
ISBN: 9783030806309

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här