Democracy, Dictatorship, and Adolescent Self-Esteem: A Cross-Sectional Comparison Across the Iron Curtain

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)45-61
TidskriftJournal of Educational and Developmental Psychology
Volym9
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2019 jul 29

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Citera det här