Demonstration: A cloud-native digital twin with adaptive cloud-based control and intrusion detection

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Demonstration: A cloud-native digital twin with adaptive cloud-based control and intrusion detection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Matematik