Den första månaden efter förlossningen. Kvinnor och män som föräldrar efter barnets födelse

Birgitta Rydén

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Studiens syfte var att undersöka hur många föräldrar som efter förlossningen önskade kontinuitet mellan graviditet och nyföddhetsperiod genom ett hembesök av den barnmorska som man lärt känna under graviditeten, hur dessa kvinnor och män formulerade sina erfarenheter och behov, om de skilde sig från föräldrar som inte önskade hembesök och om resultatet kunde ge synpunkter på en individualiserad hälsovård i nyföddhetsperioden. Önskan om bekräftelse, traumatiska förlossningsupplevelser, osäkerhet i relationen till barnet, påfrestningar och krissituationer kunde avslöjas i probandgrup¬pen som önskade hembesök (15% av inskrivna vid en mödravårdscentral). I jämförelse med en kontrollgrupp förekom fler av annan nationalitet än svensk och fler belastande omständigheter i probandgruppen: fler kvinnor med kroppsliga och psykiska besvär och fler parförhållanden med bristande samförstånd. Metoden kan ge riktlinjer för individualiserad hälsovård med möjlighet att bekräfta och stödja föräldrar, utifrån deras egna önskemål, i det tidiga samspelet med barnet.
Originalspråksvenska
FörlagInstitutionen för psykologi, Lunds universitet
Antal sidor34
VolymVol 1 nr 3
StatusPublished - 2000

Publikationsserier

NamnPsykologiska rapporter från Lund
VolymVol 1 nr 3
ISSN (tryckt)1404-8124

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Citera det här