Den gudomliga historien : profetism, messianism och andens utveckling

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Vilket inflytande har det judiska och kristna arvets betoning av historien som gudomlig på det moderna politiska tänkandet? Jayne Svenungsson låter en utopikritisk historiesyn gå i dialog med en uppfattning so istället lyfter fram det profetiska löftets förmåga att inspirera till revolt mot förtryckande samhällsordningar. Denna komplexa historieskrivning skär in i de diskussioner om religion och etik som idag förs av politiskt radikala filosofer som Georgio Agamben, Alain Badiou och Slavoj Zizek, och Svenungsson visar hur det bibliska arvets politisk-filosofiska betydelse är lika levande som någonsin.
Originalspråksvenska
FörlagGlänta produktion
Antal sidor270
ISBN (tryckt)978-91-86133-55-9
StatusPublished - 2014
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Citera det här