Den historiska romanen som vapen. Studier i Viktor Rydbergs ungdomsjournalistik och romanen Fribytaren på Östersjön

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Den bild vi har av Viktor Rydberg brukar präglas av antingen idealiserande antikdyrkan, förbjuden "gossekärlek" eller av Göteborgsliberalismen. Det tidigare författarskapet har ofta uppfattats som omoget och melodramatiskt.
I sin studie av Rydbergs tidiga artiklar, bl.a. i den politisk-satiriska tidskriften Tomtebissen, samt romanen Fribytaren på Östersjön ger Birthe Sjöberg nya aspekter på den unge författaren. Det är framför allt tre sidor som lyfts fram. Den ena är "radikalen och revolutionären" – en sida som passar dåligt med bilden av den "kristne ungdomsfostraren". Den andra är den militanta präst- och kyrkokritikern, vilket tycks gå stick i stäv med Rydbergs kristna lyrik. Det tredje är den genomtänkta kvinnosynen, vilken hittills varit försummad i forskningen. Vi möter här en helt annan Viktor Rydberg än vi är vana vid.
Originalspråksvenska
FörlagGidlunds förlag
ISBN (tryckt)91-7844-671-6
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här