Den kyrkliga gärningen

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sammanfattning

I denna antologi om Peter Wieselgren (1800-1877) medverkar elva författare med olika aspekter: historikern, nykterhetsmannen, brevskrivaren, publicisten osv. Mitt bidrag om den kyrkliga gärningen fokuserar på väckelsens budskap i romantikens gestalt som Wieselgrens utgångspunkt. Under rubriken "Aktör på många arenor" behandlas Wieselgrens mångsyssleri, och till sist får hans biblicistiska motiveringar för liberala reformer belysa Wieselgrens paradoxer. I artikeln hävdas att Wieselgrens nykterhetssträvanden utgick från ett kristet kallelsemedvetande, vars centrum var väckelsens erfarenhet och en biblicistisk grundsyn. Även Wieselgrens verksamhet som psalmbearbetare, predikant, tillfällighetspoet, social reformator och religiös folkminnesforskare får sin belysning.
Originalspråksvenska
Titel på gästpublikationPhénomenet Peter Wieselgren. Smålänningen som blev historiker, biograf, präst och nykterhetsreformator i 1800-talets Sverige
RedaktörerLars Aldén, Peter Aronsson, Lennart Johansson
FörlagHistoriska föreningen i Kronobergs län / Växjö stiftshistoriska sällskap
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här