Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektiv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Den som använder äldreomsorg möter ofta personal som är utlandsfödd eller har en annan etnicitet än den svenska. Syftet med den här studien var att undersöka äldre hemtjänstanvändares uppfattningar om ”utländsk” personal. Studien baseras på 34 intervjuer med äldre som använder hemtjänst. Resultaten visade att språkproblem var vanliga, men att den övervägande bilden av personalen var positiv, vilket vi i analysen relaterar till en mer allmänt förekommande sympati och lojalitet som hemtjänstanvändare har gentemot omsorgspersonalen. Personalens härkomst sågs också som en ingång till att skapa en mer personlig kontakt, vilket kan ses som en variant på ett bredare tema om hemtjänstanvändarnas betoning av värdet av personliga relationer.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)49-61
Antal sidor12
TidskriftÄldre i Centrum Vetenskapligt Supplement
Volym4
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2024

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här