Den postpolitiska eran?

Leila Brännström, Klas Gustavsson, Johan Lindgren, Magnus Wennerhag

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

215 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

De senaste decenniernas samhällsvetenskapliga debatt har kretsat kring föreställningen att det skett ett epokgörande
skifte. Industrisamhället har övergått i ett postindustriellt samhälle och moderniteten har ersatts av ett postmodernt tillstånd. Postmodernismen har ansetts markera ett slut för alla stora berättelser, ideologier och politiska projekt om emancipation. Denna era har på
så sätt också kommit att markera ett slut för politiken, så som vi känner den.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)8-14
TidskriftFronesis
Utgåva19-20
StatusPublished - 2005
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här