Den søgende menneske og dets redskaber: For en teknikpædagogik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Abstract in Norwegian
Det er artiklens grundopfattelse at alle mennesker egentlig har samme behov, men at nogle, f.eks. udviklingshæmmede (eller som Jönsson foreslår:”særkyndige”) blot har brug for særlige redskaber for at kunne opfylde sine behov. Artiklen fokuserer navnlig på behovet for sprog og kommunikation og fremhæver her den nyere teknologis muligheder for at utvikle nye sproglige redskaber for en ”teknologipædagogik”, der kan bidrage til øgende sproglige kompetencer og til at integrere alle i et kommunikationsfælleskab.
Originalspråknorska
Sidor (från-till)14-23
TidskriftVera
Utgåva8
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här