Den skandinaviske encyklopædi: Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok & Salmonsens Konversationsleksikon

Maria Simonsen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Den boghistoriske afhandling »Den skandinaviske encyklopædi. Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok og Salmonsens Konversationsleksikon« undersøger for første gang encyklopædiens historie og udvikling i Skandinavien. Fokus er frem for alt på de to standardsættende udgivelser Salmonsens Konversationsleksikon og Nordisk familjebok. Gennem deres position som Danmarks og Sveriges første nationale encyklopædier har de to værker en helt central rolle i encyklopædiens nordiske historie og begge værker har haft afgørende betydning for genrens efterfølgende udvikling - også i de digitale medier. Studiet bygger på hidtil uudforsket kildemateriale fra forlagene bag de to encyklopædier, samt på en omfattende bibliografisk encyklopædidatabase som forfatteren selv har udarbejdet. Ud over at synliggøre forlags- og udgivelseshistorierne bag Salmonsens Konversationsleksikon og Nordisk familjebok, er et af afhandlingens væsentligste resultater, at encyklopædien bibeholder et identisk typografisk udtryk over en periode på knapt 100 år. Det til trods for at bogmediet samtidig har gennemgået en omfattende forandring. Et andet resultat er, at påvirkningen af ældre encyklopædier som netop Salmonsens Konversationsleksikon og Nordisk familjebok spiller en afgørende rolle for udviklingen.
Originalspråkdanska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kulturvetenskaper
Handledare
  • Horstboll, Henrik, handledare
  • Lundblad, Kristina, handledare
  • Dunér, David, handledare
Tilldelningsdatum2016 dec. 12
UtgivningsortLund
Utgåva1
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7061-240-4
StatusPublished - 2016 nov. 9

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2016-12-09
Time: 10:15
Place: C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund
External reviewer(s)
Name: Furuland, Gunnel
Title: fil dr
Affiliation: Uppsala universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • boghistorie
  • encyklopædi
  • materialitetshistorie
  • Bibliografi
  • forlagshistorie

Citera det här