Den svenska partsmodellen – facket, arbetsgivarna och lönebildningen

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationArbete & Välfärd
Undertitel på värdpublikationLedning, personal och organisationsmodeller i Sverige
RedaktörerÅke Sandberg
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Sidor119-148
Antal sidor30
ISBN (tryckt)9789144116310
StatusPublished - 2019 feb. 12

Bibliografisk information

Det här är en grundbok om arbetslivet, en bok om arbete, organisation, personal och ledning. Den ger en gedigen baskunskap och samtidigt självständiga perspektiv att diskutera i seminarier och bland samhällsintresserade. I grunden finns frågan: Hur ser dagens tendenser i arbetsliv och ekonomi ut, och vad betyder de för arbetets kvalitet och mening, för hälsa, inflytande, och maktrelationer på arbetsmarknaden? Tjugosju forskare från en rad universitet och högskolor och från olika ämnen har samarbetat för att skapa en helhetsbild, som är både perspektivrik och sammanhängande. Teman som produktiv välfärd och solidarisk individualism lyfts fram, liksom demokrati och utvecklande arbeten. Arbete & välfärd ger en empiriskt och teoretiskt grundad bild av det svenska arbetslivet, med historiska och internationella utblickar. Managementstrategier presenteras, och framför allt vad de betyder i människors arbete och liv. Boken är förankrad i såväl arbetsorganisation och arbetsplatser, som i ekonomi och arbetsmarknad i stort. Den svenska modell, som sökt förena värdighet i arbetslivet med välfärd och konkurrenskraft, har ifrågasatts och transformerats. Vi frågar oss nu: Hur robust är denna ”svenska modell” under tryck av globalisering och digitalisering?

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi

Nyckelord

 • partsmodellen
 • fackförening
 • fackförbund
 • svenska modellen
 • industrial relations
 • arbetare
 • tjänstemän
 • LO
 • TCO
 • Saco
 • lönebildning
 • förhandlingar
 • kollektivavtal
 • arbetsgivare
 • globalisering
 • segregering
 • klass
 • kön

Citera det här