Den utsträckta TV:n - Ett exempel ur praktiken

Peter Abdelmassih Waller

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

171 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Syftet med den här licentiatuppsatsen är dels att beskriva äldre människors intresse av och möjligheter till att använda TV:n till annat än traditionellt TV-tittande, dels att beskriva olineariteterna i den designprocess i vilken detta arbete ägde rum. Konceptet
”Den utsträckta TV:n” utvecklades och provades (av äldre
människor, deras anhöriga och personal) i en ny vårdboendemiljö samtidigt som inflyttning, nyanställning och slutjustering av lokaler och teknik pågick. Totalt omfattades 30 äldre personer, med en ålder mellan 60 och 100 år, i den process som pågick mellan juni 2006 och februari 2007.

En avgörande bakgrundsfaktor var att initialmotståndet mot tekniken i sig är lågt när det handlar om en så flitigt använd produkt som TV-apparaten. Detta visade sig också vara sant när - som i detta fallet - det handlade om en TV med platt skärm (gäller för alla rum och är helt oberoende av detta projektet).

Funktionerna i den utsträckta TV:n var dels boendegemensamma, dels personliga. De boendegemensamma funktionerna bestod av en intern TV-kanal och två media centers med goda möjligheter att visa gemensamma internproduktioner, annat av allmänt intresse och material som anhöriga tog med sig. Den personliga funktionen handlade om kommunikation utifrån det egna fotoalbumet i den egna TV:n.

Den utsträckta TV:ns funktion och användning utvecklades i och genom en väv av visioner, kompetenser, relationer, ansvarsområden och logistiska förutsättningar. Resultaten handlar både om gränssnitt och om de handlande människorna själva (de äldre, deras anhöriga, personalen, IT-konsulter, teknikleverantörer, jag själv och många fler), våra verktyg och handlingsutrymmen.

Det som tagit den garanterat längsta tiden är det olineära i designprocessen. Den har varit komplex och ingalunda följt de initiala planerna. Detta är visserligen mer regel än undantag i situerade människonära designprocesser men det dokumenteras alltför sällan.

Jag hoppas att lärdomarna från användningen av den utsträckta TV:n skall medverka till nytänkande kring äldre människors TV-tittande.
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
ISBN (tryckt)978-91-976894-1-0
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här