Den vackra och erkända patriarchalismen : den lundensiska högkyrklighetens präst- och mansideal

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sökresultat