Dendritic cell KLF2 expression regulates T cell activation and proatherogenic immune responses

Noah Alberts-Grill, Daniel Engelbertsen, Dexiu Bu, Amanda Foks, Nir Grabie, Jan M. Herter, Felicia Kuperwaser, Tao Chen, Gina Destefano, Petr Jarolim, Andrew H. Lichtman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dendritic cell KLF2 expression regulates T cell activation and proatherogenic immune responses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap