DENSE: displacement encoding with stimulated echoes in cardiac functional MRI.

Anthony Aletras, S Ding, R S Balaban, H Wen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

364 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)247-252
TidskriftJournal of Magnetic Resonance
Volym137
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 1999
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi
  • Kardiologi

Citera det här