DENSE with SENSE.

Anthony Aletras, W P Ingkanisorn, C Mancini, A E Arai

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

26 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)99-106
TidskriftJournal of Magnetic Resonance
Volym176
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2005
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi
  • Kardiologi

Citera det här