Dental pulp stem cell-derived small extracellular vesicle in irradiation-induced senescence

Jiao Dong, Kiyoshi Sakai, Yoshiro Koma, Junna Watanabe, Kehong Liu, Hiroshi Maruyama, Kohei Sakaguchi, Hideharu Hibi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dental pulp stem cell-derived small extracellular vesicle in irradiation-induced senescence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar