Denying Bucha: The Kremlin’s influence tactics in the aftermath of the 2022 Bucha atrocity

Rolf Fredheim, Anneli Ahonen, James Pamment

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

Originalspråkengelska
UtgivarePsychological Defence Research Institute
Volym2023:1
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-867-1
ISBN (tryckt)978-91-8039-868-8
StatusPublished - 2023 dec. 6

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap
  • Kommunikationsvetenskap

Citera det här