Dependencies of Four Mechanisms of Secondary Ice Production on Cloud-Top Temperature in a Continental Convective Storm

Deepak Waman, Sachin Patade, Arti Jadav, Akash Deshmukh, Ashok Kumar Gupta, Vaughan Phillips, Aaron Bansemer, Paul J. DeMott

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dependencies of Four Mechanisms of Secondary Ice Production on Cloud-Top Temperature in a Continental Convective Storm”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap