Deregulation and editing of microRNAs in metastatic prostate cancer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

365 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Deregulation and editing of microRNAs in metastatic prostate cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Engineering

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology