Derived equivalences of upper-triangular ring spectra via lax limits

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We extend a theorem of Ladkani concerning derived equivalences between upper-triangular matrix rings to ring spectra. Our result also extends an analogous theorem of Maycock for differential graded algebras. We illustrate the main result with certain canonical equivalences determined by a smooth or proper ring spectrum.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)279-285
Antal sidor7
TidskriftComptes Rendus Mathematique
Volym362
DOI
StatusPublished - 2024

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Algebra och logik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Derived equivalences of upper-triangular ring spectra via lax limits”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här