Dermatology board examination in Europe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)59-60
Antal sidor2
TidskriftForum for Nordic Dermato-Venerology
Volym23
Nummer2
StatusPublished - 2018
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Citera det här