Describing coseismic groundwater level rise using tank model in volcanic aquifers, Kumamoto, southern Japan

Makoto Kagabu, Kiyoshi Ide, Takahiro Hosono, Kei Nakagawa, Jun Shimada

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Describing coseismic groundwater level rise using tank model in volcanic aquifers, Kumamoto, southern Japan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap