Description and validation of a scoring system for tomosynthesis in pulmonary cystic fibrosis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

32 Citeringar (SciVal)
344 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat