Description and validation of a scoring system for tomosynthesis in pulmonary cystic fibrosis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

32 Citeringar (SciVal)
342 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat